Wypowiedzenie umowy OC już teraz!

Skorzystaj z naszego generatora lub pobierz aktualny wzór odpowiedniej umowy wypowiedzenia OC.

GENERATOR WYPOWIEDZENIA Oblicz OC/AC

Wypowiedzenie umowy OC You Can Drive

Wypowiedzenie umowy OC You Can Drivie

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC obowiązującej przez 12 miesięcy
Całoroczne polisy OC przedłużają się automatycznie na kolejny okres, jeżeli nie złożymy wypowiedzenia umowy, najpóźniej jeden dzień przed końcem ochrony.

Wypowiedzenie umowy OCOblicz OC/AC
W przypadku wystąpienia automatyzmu, wznowioną polisę można wypowiedzieć. Pamiętajmy jednak, że za czas udzielonej ochrony towarzystwo ubezpieczeniowe może poprosić o zapłacenie składki.

Ważne: samoczynne odnowienie OC nie następuje, jeżeli poprzednia polisa nie była opłacona w całości, zakład ubezpieczeń ogłosił upadłość lub stracił prawo do sprzedaży polis ubezpieczeniowych.

Wypowiedzenie przez nowego właściciela pojazdu

Jeżeli nabywca pojazdu przejmuje polisę OC od poprzedniego właściciela, może kontynuować ją do końca okresu ubezpieczenia. Ma także prawo do jej przerwania w dowolnym momencie trwania ochrony.

Generator wypowiedzenia

Zachęcamy do skorzystania z naszego generatora wypowiedzenia OC, który w szybki i łatwy sposób umożliwi utworzenie właściwego dokumentu.

Prawa i obowiązki zbywcy pojazdu

Poprzedni właściciel pojazdu przekazuje polisę OC nabywcy wraz z aktualnym ubezpieczeniem OC.
Zwrot niewykorzystanej składki należy mu się tylko w przypadku rezygnacji nowego właściciela z kontynuacji ubezpieczenia OC.
Poprzedni właściciel powinien zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego fakt sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni.

Sposoby złożenia wypowiedzenia w YCD

Wypowiedzenie umowy OC powinno mieć formę pisemną. Na dokumencie musi widnieć własnoręczny podpis właścicieli pojazdu.

Polisę OC zawartą w towarzystwie YOU CAN DRIVE wypowiada się :

Za pomocą e-konta ze strony youcandrive.pl

Pocztą, wysyłając listem poleconym na adres:
You Can Drive
STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1,
81-731 Sopot
Po zmianie przepisów, za dzień złożenia dokumentu uznaje się dzień nadania listu (wcześniej był to dzień odbioru pisma).