Wypowiedzenie umowy OC już teraz!

Skorzystaj z naszego generatora lub pobierz aktualny wzór odpowiedniej umowy wypowiedzenia OC.

GENERATOR WYPOWIEDZENIA Oblicz OC/AC

Skuteczne wypowiedzenie umowy OC

Nie bez powodu utworzyliśmy serwis. Mamy dosyć błędnego wypowiadania ubezpieczenia, co przekłada się niestety na automatyczne odnowienie polis oraz zmuszanie nas do opłacenia droższej składki.

Gwarancja aktualności wzoru wypowiedzenia OC

Dzięki naszemu generatorowi wypowiedzenia umowy OC zawsze otrzymasz aktualny wzór.

Koniec z ręcznym pisaniem wypowiedzenia OC

Dzięki naszemu generatorowi nie musisz już pisać całości wypowiedzenia.  Po wypełnieniu formularza otrzymasz gotowe wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy OC obecnie posiadanej polisy

 

Posiadając polisę odpowiedzialności cywilnej, ma się możliwość jej wypowiedzenia, kiedy zbliża się termin zakończenia umowy. Ubezpieczenie OC jest najczęściej zawierane na okres 12 miesięcy i w związku z tym, jeżeli właściciel samochodu chce zmienić towarzystwo, może to zrobić raz do roku.

 

Załatwienie wszelkich formalności jest obecnie niezwykle proste i poradzić może sobie z tym każdy kierowca, zarówno młody, jak i taki z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu pojazdu. Priorytetem jest przede wszystkim sporządzenie odpowiedniego pisma, w przygotowaniu którego pomoże generator wypowiedzenia OC. Niezwykle istotne jest jednak, aby na wypowiedzeniu widniał odręczny podpis właściciela lub właścicieli pojazdu, ponieważ bez takiej sygnatury dokument może zostać przez towarzystwo uznany za nieważny.

 

Następnie należy ustalić w jakim dniu dokładnie przestaje obowiązywać obecna polisa, a z całą pewnością taka data znajduje się na umowie ubezpieczenia. Bardzo ważne jest zachowanie ustalonego na wypowiedzenie terminu, gdyż każde spóźnienie będzie równoznaczne z automatycznym przedłużeniem OC na kolejny rok. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, która reguluje ubezpieczenia obowiązkowe, odstąpić od umowy odpowiedzialności cywilnej można najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem umowy.

Oznacza to, że przedostatni dzień obowiązywania polisy jest jednocześnie ostatecznym terminem złożenia wypowiedzenia, nie ma jednak żadnych obiekcji, aby zrobić to wcześniej. Po nowelizacji obowiązującej ustawy (z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) pod uwagę brana jest data stempla pocztowego, a nie doręczenia przesyłki co w praktyce oznacza, że najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem umowy należy nadać wypowiedzenie. Należy jednak pamiętać, aby zrobić to w placówce Poczty Polskiej, w przeciwnym razie dokument może nie zostać zaakceptowany przez towarzystwo.

 

Niekiedy jednak ubezpieczyciele uznają wypowiedzenia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, ale przed wysłaniem należy skontaktować się z towarzystwem i zapytać, czy akceptuje odstąpienie przesłane w taki sposób. Nie zmieniają się jednak wtedy żadne zasady, ani terminy. Na dokumentach przesłanych w ten sposób również musi być odręczny podpis, dlatego też wiadomości e-mail powinna zawierać załącznik z zeskanowanym w dobrej jakości wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie OC polisy po poprzednim właścicielu

 

Po nabyciu nowego pojazdu, trzeba nie tylko załatwić mnóstwo formalności związanych z przerejestrowaniem go i opłaceniem podatku w urzędzie skarbowym, ale należy także zastanowić się, co zrobić z ubezpieczeniem OC, które zawarł jeszcze poprzedni właściciel. W takiej sytuacji nowy posiadacz pojazdu ma 2 wyjścia do wyboru. Pierwsze: będzie kontynuował ubezpieczenia, które przepisze na siebie i drugie: zrezygnuje z OC poprzedniego posiadacza samochodu i samodzielnie zakupi polisę.

 

W przypadku podjęcia decyzji o pozostaniu w towarzystwie zbywcy pojazdu należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim, należy się liczyć z rekalkulacją składki, czyli ponownym jej przeliczeniem z uwzględnieniem nowych danych obecnego właściciela. Od taryfy towarzystwa zależy, czy składka wzrośnie, czy też zmaleje zmaleje, jednak jeśli będzie wyższa, trzeba będzie dopłacić różnicę.

Obowiązkiem poprzedniego właściciela jest zgłoszenie to ubezpieczyciela faktu sprzedania pojazdu wraz z OC i ma on na to 14 dni. Nie zaszkodzi jednak jeżeli nabywca auta również zadzwoni do towarzystwa z taką informacją, ponieważ im szybciej zostanie zakup zgłoszony, tym szybciej będzie można załatwić wszelkie formalności związane z przepisaniem polisy na nowego właściciela. W tym celu najczęściej z nabywcą kontaktuje się przedstawiciel ubezpieczyciela, który przeliczy składkę oraz sporządzi nowe dokumenty.

Wybierając tę opcję należy również pamiętać o tym, że ubezpieczenie, które jest kontynuowane po poprzednim właścicielu, nie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok. Oznacza to, że wraz z upływem określonego na dokumencie terminu kończy się OC i należy kupić nowe ubezpieczenie obowiązkowe.

 

Przy decyzji o rezygnacji z OC zbywcy pojazdu, tok postępowania jest zupełnie inny. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nabywca samochodu może rozwiązać obecne OC w każdym momencie, aż do zakończenia polisy. Aby to zrobić musi sporządzić odpowiednie pismo, które pomoże przygotować generator wypowiedzenia OC, a po uzupełnieniu wszystkich danych, wydrukowaniu dokumentu, należy go własnoręcznie podpisać i przesłać do towarzystwa. Trzeba jedynie zwrócić uwagę na podstawę prawną, którą w tej sytuacji będzie art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Na wypowiedzeniu umowy po poprzednim właścicielu należy podać dokładną datę, kiedy ubezpieczenie ma przestać obowiązywać. Jest to równoznaczne z tym, że pojazd traci ochronę i od następnego dnia nie będzie posiadać OC. Nowy właściciel musi pamiętać o wypowiedzeniu starego oc.